3D modelling of a building

Viktiga utmaningar i att skapa netto noll-fastigheter

Läs detta White Paper av KPMG och Planon för att upptäcka viktiga vägspärrar gällande hållbarheten i fastighetsbranschen

Den transformativa resan mot en hållbar fastighetsbransch


Vi kan inte förneka det brådskande behovet av att skynda på hållbarhetsrörelsen. De som styr den byggda miljön blir i synnerhet tvungna att agera. Olika globala regeringsorgan tar fram förordningar som ska ta fastighetsbranschen till netto noll år 2050.

Detta är inte en lätt uppgift. Organisationer behöver en ny inställning till existerande arbetssätt, processer, samarbete med utomstående leverantörer och till och med en kulturell förändring.

KPMG och Planon skrev detta white paper, ”Konsten att bygga bättre: De viktigaste riskerna och utmaningar när det gäller att skapa netto noll-fastigheter”, med målet att informera fastighetsutvecklare, investerare och användare om vad deras organisationer möter för utmaningar i att nå sina netto noll-mål.

Den beskriver specifikt:

  • Varför fastighetsorganisationer är viktiga i kampen mot koldioxidutsläpp.
  • De styrande bestämmelserna som existerar för att påskynda netto noll-initiativ.
  • Utmaningarna i att utforma och bygga netto noll-byggnader.
  • Utmaningarna i att implementera netto noll-principer i fastighetsinvesteringar.
  • Utmaningarna i att utveckla en portfolio och drift som är netto noll.
  • Vikten av datastyrning och hur KPMG och Planon kan stötta detta.

Är du intresserad av den senaste informationen om hållbarhet i fastighetsbranschen? Fyll i formuläret på den här sidan för att ladda ned en gratis kopia av detta White Paper.

Dela den här artikeln