Happy man working and using tablet

Tillgänglighetsförklaring

På Planon är vi fast beslutna att göra våra digitala produkter och tjänster så tillgängliga som möjligt för enskilda personer. Vi inser vikten av att följa riktlinjerna för tillgänglighet för webbinnehåll (WCAG) för att säkerställa inkludering och användbarhet för alla användare. För att uppnå detta mål har vi vidtagit flera proaktiva åtgärder för att implementera tillgänglighetsfunktioner och förbättringar i hela vår programvara. Bland annat har vi genomfört granskningar och bedömningar av tillgängligheten, utbildat våra utvecklings-, lednings- och designteam i bästa praxis för tillgänglighet och integrerat principer för tillgänglig design i våra processer på WCAG 2.1 AA-nivå.

Även om vi arbetar hårt för att betydligt förbättra vår programvaras tillgänglighet enligt WCAG 2.1 AA, är vi medvetna om att det är en pågående resa att uppnå fullständig efterlevnad. Trots detta kan det finnas områden där våra produkter fortfarande inte uppfyller alla WCAG-kriterier. Vi strävar efter ständiga förbättringar och avancerade tester och kommer att fortsätta att arbeta målmedvetet för att ta itu med eventuella återstående tillgänglighetsutmaningar.

Vårt engagemang för tillgänglighet ligger i linje med vårt uppdrag att tillhandahålla lika tillgång och lika möjligheter för alla användare. Vi uppskattar den värdefulla återkopplingen från våra användare och tillgänglighetsgruppen, som hjälper oss att förfina och förbättra våra produkter ytterligare. Vi är fast beslutna att nå full WCAG 2.1 AA-efterlevnad och säkerställa att vår programvara är inkluderande för alla.