Planon Accessibility Statement

På Planon är vi engagerade i att se till att våra produkter är en positiv upplevelse för alla.

I enlighet med EU: s webbtillgänglighetsdirektiv och USA: s avsnitt 508 och ADA-krav, strävar vi efter att överensstämma med de globala WCAG 2.1 AA-riktlinjerna senast den 23 september 2020 (för våra webbaserade produkter för slutanvändare) och 23 juni 2021 (för våra mobila produkter för slutanvändare).

För detta ändamål är vårt interna digitala inkluderingsprogram en pågående verksamhet som syftar till att göra alla Planon-produkter tillgängliga; inte bara för att klara automatiserade valideringstest, utan även för att göra våra användares liv enklare.