Happy man working and using tablet

Accessibility Statement

På Planon är vi engagerade i att se till att våra produkter är en positiv upplevelse för alla.

För detta ändamål är vårt interna digitala inkluderingsprogram en pågående verksamhet som syftar till att göra alla Planon-produkter tillgängliga; inte bara för att klara automatiserade valideringstest, utan även för att göra våra användares liv enklare.

  • I enlighet med EU: s webbtillgänglighetsdirektiv och USA: s avsnitt 508 och ADA-krav uppfyller våra webbaserade produkter för slutanvändare de globala WCAG 2.1 AA-riktlinjerna, från och med Planon Live L62-versionen.
  • Vår produkt angående mobilapplikationer ‘Planon Workplace Engagement App' har fullständigt WCAG 2.1 AA tillgänglighetsstöd.