Wanda Stoop-Zijlstra, Planon's Executive VP HR in the headquarter in Nijmegen.

Wanda Stoop-Zijlstra

Chief Human Resources Officer (CHRO)

Wanda började på Planon 1994 och har varit en integrerad del av företagets utveckling. Sedan 2002 har Wanda lett HR-organisationen och alla HR-relaterade aktiviteter samt den kontinuerliga utvecklingen som behövs för att stödja företagets snabba tillväxt.

Du hittar dem på

Wanda Stoop är en erfaren HR-expert med över 20 års erfarenhet. Hon började på Planon 1994, när företaget var i uppstartsfasen, och har sedan dess spelat en avgörande roll i Planons tillväxt och utveckling. Strax efter att hon började på Planontillträdde Wanda positionen som Director of Finance och tog över ledningen av Planons finans- och redovisningsteam. Sedan 2002 har Wanda stått i spetsen för HR-organisationen och övervakat dess etablering och kontinuerliga utveckling för att stödja företagets snabba expansion. Hon är en stark förespråkare för betydelsen av att medarbetare ska trivas och stanna på företaget en längre tid (hållbar sysselsättning) och för att skapa en stimulerande, inspirerande och hälsosam miljö som gör det möjligt för individer att arbeta, lära, leva och trivas.

Wanda har en kandidatexamen i Finance & Control från Fontys University of Applied Sciences. Hennes expertområden omfattar HR Strategi, Change Management, M&A Due Diligence & Integration, Organisation & Cultural Design, Organisationsutveckling, DEIB, Internationell mobilitet samt de vanliga HR- och finansaktiviteterna.

I sin roll som Chief Human Resources Officer (CHRO) på Planon har Wanda varit drivande och stöttat ett flertal projekt. Ett av dessa projekt inkluderar utformningen av Healthy Hybrid Workplace-ramverket, som främjar ett hybridt arbetssätt. Detta ramverk syftar till att främja samarbete, ökad sammanhållning, social interaktion och trivsel i våra "klubbhus"-kontor samtidigt som det uppmärksammar de fördelar som kommer med att arbeta hemifrån.

Som en heltidsanställd förälder med en djup hängivenhet till sin familj under hela sin karriär, har hon en insiktsfull förståelse för hur viktig det är att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbetsliv och privatliv för att kunna nå både personliga och professionella mål.

Wanda har en passion för kulturer och språk och har glatt sig åt att utveckla sina färdigheter under Planons internationella expansion, som sträckte sig från Europa till Nordamerika, Asien, och mer nyligen Israel, Australien och Nya Zeeland. Hon arbetar aktivt för att främja en kultur som uppmuntrar människor att uppnå sin fulla potential genom att vara sig själva, uppskatta sin mångfald och känna en stark känsla av gemenskap.

Förutom sina professionella prestationer, har Wanda en genuin passion för att delta i medarbetaraktiviteter över hela världen. Detta främjar en känsla av samhörighet och samarbete mellan olika kulturer och länder. Under de senaste 15 åren har hon också satt sitt avtryck som en av sångarna i Planons eget husband, NoPlan, och spridit glädje på många av företagets sociala evenemang.

Med sin omfattande erfarenhet och oavbrutna engagemang fortsätter Wanda att vara en centralfigur inom HR-området på Planon. Hennes bidrag har varit avgörande för företagets framgång och för att främja en positiv arbetskultur.