View of a tech city at night with buildings and digital icons in the background

Planon utsedd till ledare för IWMS i IDC MarketScape

Vilken roll kommer IWMS-plattformar att spela framöver?

30 mars 2021 – Planon har utsetts till ledare i IDC MarketScape: Worldwide Integrated Workplace Management System 2020–2021 Vendor Assessment*. Stor branscherfarenhet, en strategi för öppna plattformar och ekosystemet av partners var styrkor som lyftes fram för Planon i bedömningen.

IDC MarketScape utvärderade IWMS-leverantörer utifrån två huvudkategorier:

  1. Kapaciteten hos IWMS-leverantören och dess produkterbjudanden idag.
  2. Leverantörens framtida strategi och hur väl den uppfyller kundernas krav de kommande tre till fem åren.

”Organisationer behöver en stark uppsättning arbetsplatshanteringsverktyg för att ha flexibiliteten och återhämtningsförmågan som krävs för att hantera covid-19-pandemin och även tiden bortom den”, säger Juliana Beauvais, forskningsansvarig på Enterprise Applications på IDC. ”Tyvärr missar alltför många organisationer poängen med att ha ett integrerat fastighets- och arbetsplstssystem och använder i stället en mängd olika program. För att skapa en framgångsrik långsiktig strategi för organisationens arbetsplatser, campus, anläggningar och butiker är det viktigt att dra full nytta av alla funktioner i ett

IDC MarketScape identifierade ett antal av Planons styrkor, däribland dessa tre områden:

  1. Planons strategi som en öppen plattform som gör det möjligt för kunder att ansluta och integrera olika tekniker, program och PropTech på ett enkelt, flexibelt och skalbart sätt.
  2. Planons fokus på att utöka sitt ekosystem av partners och göra det till en viktig del av tillväxtstrategin.
  3. Planons konfigurerbarhet, inklusive konfigurationsverktyg med självbetjäning, som gör det möjligt för kunder att kontinuerligt anpassa sina IWMS-lösningar efter förändrade behov eller strategier.

I IDC:s MarketScape-rapport står det vidare: ”Organisationer med ett IWMS som redan är på plats kan lättare anpassa sig än de som fortfarande förlitar sig på kalkylblad eller föråldrade system.” Detta är särskilt viktigt för organisationer som navigerar osäkerheter och förändringar gällande sina arbetsplatser och fastighetsportföljer, både under nedstängningar och restriktioner på grund av-19 och när de förbereder sig inför efterdyningarna. Enligt rapporten kan ”Ett modernt SaaS och ett molnbaserat IWMS bidra till att snabbare samordna datadrivna beslut och åtgärder inom hela företaget jämfört med enskilda, osammanhängande och långsamma föråldrade system.”

”Stora organisationer ställs inför en mängd olika alternativ på IWMS-marknaden idag och IDC:s initiativ att lansera en IWMS IDC MarketScape kommer att öka köparnas medvetenhet om sina behov och det värde som ett IWMS kan ge”, säger Pierre Guelen, VD för Planon. ”Den här rapporten förstärker Planons position som marknadsledare när det gäller att tillhandahålla omfattande funktioner i kombination med molnbaserade funktioner för öppna plattformar, vilket gör att våra kunder kan ansluta och integrera önskad fastighetsteknik på ett skalbart och framtidssäkert sätt.” Du kan läsa hela utvärderingen här.

*doc # US46261420, December 2020

Dela den här artikeln