Kiosk with a floor plan of a building.

Hyperautomation: Den bästa strategin för intäktstillväxt för FM-tjänsteleverantörer

Varje år verkar det dyka upp en ny digital lösning som påstås kunna förvandla hela din verksamhet. De senaste två åren har Gartner fokuserat på Hyperautomation som nästa stora grej. Detta innovativa tillvägagångssätt kan ge riktigt stora affärsfördelar, men bara om organisationer förstår att tekniken inte är själva målet. Det handlar om hur man använder tekniken för att hjälpa Facility Management-företag att uppnå sina mål, i förhållande till potentialen för marknadstillväxt.

Enligt en nyligen publicerad rapport från Frost & Sullivan* värderades den globala integrerade Facility Management-marknaden till 92,05 miljarder amerikanska dollar 2019. Rapporten förutspår att teknikintegration, utvecklingen av affärsmodeller och tillägg av tjänstelinjer kommer att driva på en kontinuerlig intäktstillväxt under de kommande åren, och att marknaden kommer att expandera med en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) på 6,1 % 2019–2026 och nå 139,39 miljarder amerikanska dollar. Tillväxten är inte förvånande eftersom allt fler ägare och innehavare av fastigheter outsourcar Facility Management-relaterade tjänster.

Vad är Hyperautomation?

Kort sagt innebär Hyperautomation användning av avancerad teknik för att automatisera processer och underlätta för människor. Det är relaterat till automatisering men tar saker och ting ett steg längre och använder alla intelligenta tekniker associerade med helansluten automatisering (artificiell intelligens, maskininlärning, avancerad analys, sakernas internet, PropTech).

Hyperautomation kan ge betydligt lägre kostnader och bättre insikter, samt tillhandahålla sammanhangsbaserade arbetsflöden. Själva marknaden står dock också inför utmaningar – inklusive företagsbehov att välja rätt lösning bland ett produktutbud som ständigt växer och utvecklas.

Utveckla bättre

Hyperautomation utlovar fördelar för en hel rad branscher, från finans till sjukvård och mycket mer. Mängden data kommer att öka avsevärt när organisationer ökar sina digitaliseringsstrategier. Genom Hyperautomation kan data från tusentals olika sensorer kombineras, integreras, analyseras och bearbetas automatiskt.

Hyperautomation innebär dock inte att mänskliga insatser inte kommer att behövas – tvärtom. Med rätt Hyperautomationsmetod kan medarbetarna tillföra mervärde till företagets verksamhet, i stället för att ägna sig åt administrativa uppgifter. Hyperautomation ska stödja mänsklig personal, inte ersätta den. Hyperautomation ger aktieägare, förändringsledningsteam, företagsinnovatörer och kunder många nyckelmål.

Konkreta nyckelvärden för integrerad Facility Management

En målgrupp som kommer att dra nytta av Hyperautomation mer än de flesta är FM-tjänsteleverantörer. Planon Connect for (any) IoT visar hur Hyperautomation kan förändra deras arbete. Ett exempel är Building Advisor, en intern integration mellan Schneider Electrics ecoStruxure Building Advisor och plattformen Planon Universe for Service Providers (IWMS/CAFM). Detta helhetserbjudande kombinerar det bästa av båda dessa plattformar och möjliggör ansluten AI/algoritmer i varje steg – för att analysera och övervaka tillgångstillstånd och identifiera möjliga svagheter.

AI-baserad analys

Building Advisor kan utföra en digital centrallageranalys av dubbla tillgångar för en byggnadstillgång för att avgöra om det finns ett underliggande fel eller ineffektivt beteende. Företag kan till exempel utvärdera sina elbyggnadsnät, t.ex. BMS-anslutna belysningssystem, med hjälp av AI-inlärningsbaserad analys och upptäcka att energianvändningen hamnar utanför vissa förkonfigurerade parametrar – även om det verkar fungera som det ska. Och som en del av en hyperautomatiserad plattform schemalägger den automatiskt en smart-aktivitetskombinerad arbetsbeställning och allokerar den till rätt tekniker för att lösa problemet via automatiska algoritmer för resursplanering.

AI-baserad analys kan ta hänsyn till kontraktsbegränsningar, vilket hjälper dig att avgöra om du ska göra ett fördelaktigt mervärdeserbjudande som faller utanför kontraktets omfattning, eller ge råd om eventuella kostnadsbesparingar genom korrigerande åtgärder. Detta gör att tillståndsövervakat underhåll kan utföras innan ett systemfel inträffar och hjälper tjänsteleverantörer inom integrerad Facility Management att bättre förutse intäkter och planera resurskapaciteten för att leverera de tjänster som krävs. Detta leder till ett uttryckligt mervärde för fastighetsägare och -innehavare tack vare betydligt lägre kostnader, minskade koldioxidutsläpp och förhindrade fel, samtidigt som slutanvändarens upplevelse som innehavare förbättras.

Det är uppenbart att värdet för integrerad Facility Management-andelsägare kommer att öka på grund av högre marginaler, föreskrivande analys och ”Poka-yoke” – felsäkringstjänster som skapar ett värdeerbjudande som gynnar både fastighetsägare och FM-tjänsteleverantörer.

Poka-yoke

Poka-yoke är en mekanism som hindrar medarbetare från att göra misstag. Den kommer från Japan och används för att organisera processer så att samma misstag inte kan begås flera gånger.


Smart rengöring

Ett annat exempel där Hyperautomation kan förnya dina affärsprocesser handlar om smart rengöring. Antalet medarbetare på kontoret kommer att variera avsevärt efter covid-19-pandemin. I stället för att städa mötesrum och andra tillgångar enligt ett godtyckligt veckoschema (oavsett användning) kan en hyperautomatiserad rengöringsmetod använda IoT-sensorer för att hantera rengöringsprocessen baserat på antalet användare och medarbetarnas arbetsscheman.

En öppen plattformsmetod

Exemplen ovan innebär uppenbara fördelar för enskilda fastighetsägare, men för organisationer med flera kontor i olika länder kan kostnads- och effektivitetsfördelarna bli enorma. Med Hyperautomation kan FM-tjänsteleverantörer använda datautvinning, föreskrivande analys och intelligent processautomatisering för att optimera befintliga processer och utforska banbrytande innovationer.

Eftersom plattformen Planon Universe for Service Providers är byggd med öppna principer och är leverantörsoberoende kan vår Hyperautomationsmetod hantera många digitala IoT- och PropTech-lösningar. Planon-plattformen kan inte bara levereras och distribueras på flexibla sätt. Den är även öppen för tredjepartsintegrationer. Det innebär att när fastighetsägare eller FM-tjänsteleverantörer behöver bedöma (sina) specifika (äldre) byggnadshanteringssystem med kombinerade sensorer och smarta lösningar för att vara förutsägande (och föreskrivande) kring smarta byggnadstillgångar kan allt hanteras via Planon-plattformen.

Mer än bara automatisering

Hyperautomation lovar att effektivisera processer och skapa nya insikter. Tekniken är inte slutmålet, men Hyperautomation kan vara precis vad din verksamhet behöver för att kunna förverkliga den massiva tillväxtmöjligheten och överträffa kundernas förväntningar.

Om författaren

Nush Cekdemir | Director International Sales

Nush Cekdemir är internationell försäljningschef på Planon. Han har lång erfarenhet av strategisk säljledning gällande tekniklösningar och av att översätta dessa till strategiska affärsbehov. Nush använder sin djupa förståelse för kunders integrerade Facility Management-verksamhet för att utveckla deras verksamhet och ge råd om hur deras företag kan konkurrera mer effektivt.

Fler inlägg av Nush Cekdemir

Dela den här artikeln