Sustainability at Higher Education institutes: Green sustainable campus

Vägar till cirkulär ekonomi på arbetsplatsen

Det här blogginlägget är en inspirationskälla för fastighets- och arbetsplatschefer och beskriver ett antal initiativ i Nederländerna!

Energiomställningen är ett begrepp som alla i näringslivet känner till. Grön energi är framtiden och en del av den stora utmaningen att bli klimatneutral till 2050. Men vi kommer inte bara dit med hållbar energiproduktion och CO2-minskning, vi behöver hjälp från den cirkulära ekonomin. Över hela världen kommer befintliga affärsmodeller att behöva reformeras för att nå detta mål. ”Men vad är en cirkulär ekonomi och hur kan man tillämpa dessa principer på arbetsplatsen?” Det här blogginlägget är en inspirationskälla för fastighets- och arbetsplatschefer och beskriver ett antal initiativ i Nederländerna!

Lär känna den cirkulära ekonomin

Den cirkulära ekonomin är en modell för produktion och konsumtion där råvaror hålls kvar i kedjan så länge som möjligt för att säkerställa att våra naturresurser inte utarmas. Detta förändrar det idag vedertagna linjära systemet, där vi utvinner råvaror från jorden i så snabb takt att de inte kan regenereras i tid. I det nuvarande linjära systemet, bryter vi (nya) råvaror och använder dem för att producera material och produkter för vårt samhälle som vi hanterar som avfall efter användning. I ett cirkulärt system utvecklas material och produkter för flera ”livslängder” eller användningscykler, där materialen i slutet av användningen samlas in och separeras för att användas igen (efter flera återanvändningar och reparationer om möjligt). Detta leder till besparingar av nya råvaror, material, energi och i slutändan minskade utsläpp av växthusgaser.

För alla som nu tänker att en systemförändring är en gigantisk uppgift, och var ska vi börja? Du är inte ensam. Men vänta inte på det perfekta tillfället att sätta igång. Det rådande läget är inget alternativ. Vi måste agera NU, justeringar får vi göra på vägen. Så ”vänta inte tills förutsättningarna är perfekta för att börja. Början gör förutsättningarna perfekta” (Alan Cohen, via det nederländska företaget Omdenken).

Så här tar du fram åtgärder för cirkularitet

Vårt gemensamma mål är alltså att omvandla de linjära kedjorna till cirkulära kedjor. Den nederländska myndigheten för företagande, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), tillämpar sedan 2020 R-stegen, för att hjälpa organisationer ta steget mot en helt cirkulär ekonomi för konsumentvaror till 2050. Denna R-stege tillämpar sju strategier för cirkulärt entreprenörskap, där R1 är det högsta steget.

Cirkularitet i praktiken

Cirkularitet ser olika ut för olika organisationer. Det finns mycket att vinna inom området cirkulärt företagande, inte bara för miljön, utan även för näringslivet. På lång sikt kan du exempelvis spara pengar genom att köpa färre prylar och skapa en längre livslängd genom att återanvända och reparera prylar.
En blomstrande marknad har vuxit fram för organisationer som har använt cirkulära lösningar via R-strategierna för att skapa en framgångsrik affärsstrategi. Ta Unwaste, företaget som bland annat omvandlar citrusskal till nya livsmedel, som tvål, och säljer dessa produkter igen på marknaden. Och så har vi Rotterzwam, som samlar in kafferester från företag för att odla ostronmussling. Dessa företag kan inte fungera på egen hand, men genom att ingå resurssamlande partnerskap kan de möta konsumenternas behov på ett cirkulärt sätt. Även Royal Philips, ett multinationellt företag med nederländskt ursprung, förnyar kontinuerligt marknaden för hälso- och sjukvård. De bidrar till vår cirkulära ekonomi genom att fokusera på översyns- och renoveringsprogram för medicinsk bildbehandlingsutrustning. Det finns naturligtvis gott om exempel på organisationer utanför Nederländerna som går i bräschen för att göra vår värld mer hållbar.

Cirkularitet på arbetsplatsen

Hur tar man itu med cirkularitet på arbetsplatsen utan att starta eget? De övergripande temana att ta sig an är bland annat saker, energi, transport, mat och avfall. För varje tema kan man titta på hållbara förändringar och partnerskap som främjar cirkularitet på arbetsplatsen.
För att implementera cirkulära åtgärder direkt på kontoret, kan du titta på R-stegen; följande strategier kan användas direkt.

  • Refuse & Rethink: sluta skriva ut dokument som kan ses eller redigeras online och som slängs efter användning. Detta sparar råvaror som inte behöver gå till avfallshantering. Och sluta använda pappers- och plastmuggar, byt ut dem mot återanvändbara muggar.
  • Reduce: Använd koppar, muggar och glas flera gånger om dagen och minska disken. Behöver du ett glas vatten? En påfyllningsbar vattenflaska på skrivbordet kan ersätta användningen av många separata glas (eller plastmuggar). Stäng av det du inte använder! Släck lamporna i rum där ingen är, stäng av apparater som inte används (och dra ur kontakten) i slutet av arbetsdagen, till exempel datorskärmen, som ändå inte används på natten.
  • Re-use: Återanvänd förpackningar från paket och kuvert och gör anteckningar på baksidan av utskrifter. På så sätt använder du kartongen och pappret optimalt och du sparar extra pengar. En central insamlingsplats kan underlätta återanvändning. Tänk även på att återanvända USB-minnen och hårddiskar, radera gamla data och använd dem igen.
  • Repair/Refurbish/Remanufacture/Repurpose: Går någonting sönder? Laga det! Som möbler, så att de håller ett varv till. Du kan även ge anställda gamla kontorsmöbler, så att de kan inreda sitt hemmakontor. Och donera mat som blir över efter lunch till lokala matbanker eller en organisation som Too Good to Go, för att förhindra matsvinn.
  • Recycling: Se till att separera allt avfall. Ju bättre vi erbjuder vårt avfall separerat, desto högre är kvaliteten på den avfallsström som kan behandlas i efterhand. Ha specialkärl för alla slags avfall på en synlig plats, till exempel i köket eller matsalen, med tydliga instruktioner.

Cirkulär Facility Management

Inom organisationer kan verksamma inom Facility Management stödja cirkularitet på arbetsplatsen och göra det enklare för sina kollegor. Börja med att fundera på vilka materialflöden som kommer in i verksamheten, hur de används (tänk på reparation, långtidsanvändning) och hur de bearbetas efter användning. De funktioner som bland annat är viktiga inom cirkulär fastighetsförvaltning är catering, kontorsinredning, rengöring, IKT, säkerhet och energiförbrukning. R-stegen kan användas för varje funktion. För catering kan man titta på att minska matsvinn, kompostering och biologiskt nedbrytbara produkter samt användningen av mer växtbaserad mat. För kontorsinredning och artiklar kan cirkulära alternativ köpas in från specifika företag som Circufair och avfallssorteringen ordnas optimalt. Använder ni redan förnybar energi?

Det finns en möjlighet att tydligt kommunicera de hållbara och cirkulära åtgärder som företaget kommer att vidta till alla medarbetare, med ”varför vi gör det här” inbäddat i beskrivningen. Alla är viktiga för att ta hållbara steg mot ett cirkulärt system. När medarbetare ser att de kan göra skillnad och hur de kan göra detta, blir det mycket roligare att ta sig an och bidra till omställningen.

Stöd omställningen till en cirkulär ekonomi och se vilka snabba lösningar du kan genomföra redan nu!

Du behöver inte göra det själv

Är du fastighetschef eller facility manager som vill göra skillnad för att minska energiförbrukningen i kommersiella byggnader? Titta då på detta Planon-webbinarium där olika hållbarhetsexperter diskuterar rollen för fastighetsförvaltning inom ESG. Yvette Watson, medgrundare av konsultföretaget PHI Factory, ingår också i expertpanelen. Hennes mål med PHI Factory är att hjälpa alla företag i Nederländerna att påskynda övergången mot en cirkulär ekonomi innan 2040. Vill du veta mer om Planons programvarulösning som kan hjälpa din förvaltningsorganisation att göra arbetsmiljön mer hållbar? Läs då produktbroschyren Planon Energy & Sustainability Management.

Virtuell diskussion – Hur Facility Managers bidrar till företagets ESG | Planon

Tessa Semey | Project Manager

Om författaren

Tessa Semey | Project Manager

Tessa Semey är hållbarhetsexpert och projektledare på The 2B Collective. Där bidrar hon till att inspirera och aktivera två miljarder människor att bidra till ett hållbart samhälle. Hon skriver detta blogginlägg på uppdrag av PHI Factory, där hon har lärt sig allt om cirkulär strategi och konceptutveckling. PHI Factory är ett engagerat konsultföretag som stödjer organisationer i omsättningen av deras hållbara och cirkulära ambitioner till praktiska projekt och lösningar.

Dela den här artikeln