Board with numbers

Är dina värdefulla data i förarsätet eller samlar de damm i bagageutrymmet?

Att förstå att data är avgörande och att de skapar ett mervärde för organisationer är av yttersta vikt för att kunna utnyttja dem på bästa sätt. Organisationer underskattar dock fortfarande det verkliga värdet av data.

De är medvetna om att de har data och att de är värdefulla, men de är inte medvetna om konsekvenserna av att förlora dem, att de manipuleras eller att ett dataintrång inträffar. De vet inte heller alltid hur data ska hanteras, analyseras och rapporteras. Medvetenheten om att data spelar en allt viktigare roll för att hjälpa organisationer att förbli konkurrenskraftiga i en alltmer digital miljö börjar dock sjunka in. Under de senaste åren har data blivit ett viktigt samtalsämne i styrelserummet i många organisationer och tar gradvis över förarsätet.

Vad är datahantering?

Datahantering är processen att lagra, organisera och underhålla de data som skapas och samlas in av en organisation. När företag genererar och använder data i exponentiell takt blir datahanteringslösningar allt viktigare för analys och rapportering av stora mängder data.

Vikten av data i en organisation

I dagens moderna värld samlas data in från olika källor och bearbetas i organisationer. IoT-teknik, intranättjänster, sensorer, hanteringsverktyg för utrymmen, arbetsplatsen, besök och rengöringshantering samt servicebegäranssystem och kvalitetskontrollsystem är alla möjligheter. Det viktigaste att komma ihåg är att betydelsen av data inte bestäms av källan, formatet eller överensstämmelse. Allt beror på hur data som helhet hanteras. Att förstå vikten av data och hur de kan ge mervärde för organisationer är ett viktigt första steg på vägen mot förbättrad dataanvändning. En organisations data används av många människor. Hur ska organisationen skydda sina data från att fragmenteras och spridas? För att förhindra detta måste man ha rätt grunder på plats inom tre områden: dataintegrering, datastyrning och datakunskap. Om du vill förbättra dina kunskaper om att få rätt grunder på plats när du förbättrar datahanteringen kan du hämta den kostnadsfria rapporten från IWFMHarness the power of data.

För många organisationer är data utan tvekan den mest underutnyttjade tillgången och de har fortfarande en lång väg att gå inom områdena datainsamling och -analys. Under IWFM:s forskning beskrev en högre chef sin egen organisation med orden ”Vi är rika på data, men fattiga på kunskap”.

Genom att få kunskap och skapa verkligt värde från data kan du förbättra din förståelse av marknaden och avsevärt bidra till företagets framgång. Vad är anledningen till detta? Överlag är data endast en värdefull tillgång om de hjälper en organisation att fatta välgrundade beslut. Ditt företag kan ha världens största datasamling, men dessa data är värdelösa om du inte kan omvandla dem till meningsfull kunskap. Om du vill få användbar information behöver du extrahera det du vill ha från dina data och ta reda på deras värde.

Organisationer bör ägna mindre tid åt att fundera över hur mycket data de har, var de kommer ifrån och hur de kan använda dem. I stället kan du börja med att fastställa var ditt företag kan tillföra mer värde än konkurrenterna eller hur företagets resultat kan bli lika bra eller till och med bättre än konkurrenternas, samt avgöra vilka datatillgångar du behöver för att uppnå detta mål.

Hur värdeskapande av data hjälper verksamheten

Effektiv datahantering har blivit allt viktigare under de senaste åren till följd av att organisationer måste följa ett växande antal efterlevnadsregler, betydande ökningar av informationslagringskapacitet och den enorma mängden data och dokument som produceras av de dagliga aktiviteterna. Som det förklaras i den ovannämnda IWFM-rapporten, kan en förbättring av en organisations dataanvändning och -hantering öppna upp för olika möjligheter och funktioner:

  • Färre antal felaktigheter genom att fastställa rutiner och metoder för dataanvändning och främja ett intresse för de data som används i syfte att fatta beslut i hela företaget.
  • Ökad effektivitet inom organisationen, förbättrad affärsverksamhet och en minskning av onödiga extra kostnader för exempelvis dubbelarbete. När data är lättillgängliga behöver du inte oroa dig för att de anställda gör samma undersökningar flera gånger.
  • En ökad förståelse av dina (interna) kunder och deras preferenser genom bättre dataanalyser. Du ser mönster i deras handlingar tills informationen är strukturerad.

Läs mer om Planon Universe

Vill du lära dig hur ett integrerat fastighet- och arbetsplatssystem (IWMS) kan hjälpa dig att dra nytta av de dolda dataresurserna i din organisation och få praktisk vägledning om användning av data i en alltmer digital värld?

Titta på vårt webbinarium och ta reda på hur du kan förbättra användningen av dina data.

Om författaren

Geert-Jan Blom | Solution Product Marketeer

Geert-Jan started his career in Facilities Management, Solution design and Software Implementation with Planon in the early 2000’s as a Pre-Sales Consultant. He progressed within the company to the role of Senior Business Consultant and currently works as a Solution Product Marketeer. He is also a member of the ‘Technology Expert Group’ of the Dutch Management Association and a Global Ambassador of IFMA’s Workplace Evolutionary community. In addition he is a regular guest lecturer at business schools, presenting topics on Integrated Workplace Management Solutions (IWMS) selection, implementation and innovation. Geert-Jan has a degree in Business Economics (B Ec.) and in Business Administration (MSc.). In both of these, he specialised in Organisational Design and Change.

Fler inlägg av Geert-Jan Blom

Dela den här artikeln