Graphic of teamwork between Sales and Marketing departments.

Vad tjänsteleverantörer kan göra för att uppfylla kundernas föränderliga förväntningar

Traditionella IT-system räcker inte längre till för att uppnå tjänsteleverantörernas affärsmål. Förväntningarna från kunderna har nått en helt ny nivå och det är upp till tjänsteleverantörerna själva att försöka uppfylla dem. Planons webbseminarium ”Så uppfyller ni era affärsmål: nya marknadsinsikter för tjänsteleverantörer inom fastighetsförvaltning”, som anordnades i samarbete med Verdantix, fokuserade på just dessa utmaningar. Webbseminariet visade också på fördelarna med och behovet av en plattform som fokuserar på avtal samt hur detta underlättar för tjänsteleverantörer som vill förverkliga sina ambitioner.

Underlaget för webbseminariet var ett antal viktiga marknadsinsikter från en oberoende undersökning utförd av marknadsundersökningsföretaget Verdantix. Verdantix intervjuade 50 europeiska chefer från en rad olika organisationer om den växande trenden med outsourcing av anläggningsförvaltning. Intervjuerna fokuserade på vilka förväntningar kunderna hade på tjänsteleverantörerna och på framtida utvecklingar av tjänster inom området.

Datakvalitet och avtalsefterlevnad

Undersökningen visar tydligt att kunderna ser datakvalitet och avtalsefterlevnad som de största utmaningarna. Resultaten borde vara en väckarklocka för alla tjänsteleverantörer, eftersom mer än hälften av respondenterna uppger att de inte riktigt litar på leverantörernas resultatdata. Ungefär lika många av respondenterna tycker att det är svårt att få fram underlag på avtalsefterlevnaden från tjänsteleverantörerna, främst på grund av brister i resultatövervakningen. Denna brist på tillit och transparens påverkar i hög grad relationen mellan tjänsteleverantörerna och deras kunder. Det påverkar även kundnöjdheten negativt. Detta bekräftas också av resultaten från studien: 42 % av respondenterna uppger att de upplever ”dålig kvalitet på tjänsterna” och ”felaktig debitering på grund av dålig datakvalitet” som betydande problem hos tjänsteleverantörerna.

Om du vill titta närmare på resultaten och vad de innebär för tjänsteleverantörerna ber vi dig ladda ner rapporten: ”Digitalisering och förbättring av drift och kundrelationer".

Ökande komplexitet i avtalen

En analys av resultaten visar tydligt att datakvalitet och avtalsefterlevnad har blivit mycket viktiga faktorer i arbetet med att uppfylla kundernas förväntningar. Dessa faktorer har fått en allt större betydelse under de senaste åren på grund av den ökande komplexiteten i avtalen mellan tjänsteleverantörer och deras kunder.

Införandet av fler resultatkrav och kvalitetsmätningskomponenter i avtalen samt det stora antalet regleringar av ekonomiska frågor och samarbetsformer mellan kunder och leverantörer, gör det än viktigare att kunna analysera resultat och direkta arbetsflöden utifrån digitala data.

Vägen till framgång för tjänsteleverantörer går genom ökad kundnöjdhet och bättre lönsamhet. Införandet av nya affärsmodeller har visat sig viktigt för att kunna höja de låga vinstmarginalerna i branschen. För tjänsteleverantörerna är det lättare att sälja in en produktivitetsfrämjande lösning genom att erbjuda kvalitetskomponenter där resultaten är mätbara istället för att erbjuda kunderna ett standardavtal. Kontinuerlig övervakning av avtalsefterlevnad och ekonomiska risker har blivit en förutsättning för vinst.

En integrerad programvaruplattform

Både kunder och tjänsteleverantörer kan ha stor nytta av en integrerad programvaruplattform. Ett sådant system kan övervaka kvalitet och avtalsefterlevnad, ge större transparens och möjliggöra datautbyten. Att ha en plattform som fokuserar på avtal och som enkelt kan integreras med kundens teknik har blivit helt avgörande. Detta kräver dock betydande förändringar hos ett stort antal leverantörer. De gamla systemen som fortfarande används i stor utsträckning lämpar sig inte särskilt väl för den interaktionsnivå och de insikter som dagens kunder förväntar sig.

Integrerade programvaruplattformar kan bidra till att förbättra kvaliteten på tjänsteleveransen och spela en avgörande roll i arbetet med att konfigurera kontrollpaneler som övervakar resultat i realtid eller nära nog realtid. Detta gör det enklare för kunderna att utvärdera tjänsteleverantörernas resultat och hjälper båda parterna att agera snabbare om problem skulle uppstå. Sammantaget kan detta leda till effektivare tjänsteleveranser och högre kundnöjdhetsnivåer. Att välja en integrerad plattform kan dessutom ge tjänsteleverantörer en stor konkurrensfördel.

Planon Universe for Service Providers (Planon Universe för tjänsteleverantörer)

Planon Universe for Service Providers är en unik integrerad programvaruplattform som är särskilt utformad för detta segment. Fokus ligger på att skapa driftseffektivitet i tjänsteleverantörens kärnprocesser genom att eliminera avtalsrisker. Plattformen ger även en ökad transparens och tillgänglighet som ökar kundnyttan.

Titta gärna på webbseminarium som vi nyligen anordnade tillsammans med Verdantix om du vill veta mer Verdantix undersökning och vad tjänsteleverantörer inom fastighetsförvaltning kan göra för att uppfylla kundernas förväntningar och samtidigt uppnå sina egna affärsmål.

Martijn Dam is Product Marketer at Planon

Om författaren

Martijn Dam | Solution Product Marketeer

Martijn har arbetat i olika positioner inom den internationella mjukvaruindustrin för Facility Management sedan 2003, inklusive projektledning, affärsrådgivning och försäljning. Martijn började hos Planon 2018 och är för närvarande Solution Product Marketeer för våra lösningar för tjänsteleverantörer, inklusive produktpositionering och marknadsföringsstrategier. Med sin erfarenhet hos flera lokala och internationella tjänsteleverantörer är Martijn en högt värderad expert inom detta område, med en djup förståelse för hur programvara kan bidra till att uppnå sina affärsmål.

Fler inlägg av Martijn Dam

Dela den här artikeln