Green office building with plants.

Att omvandla “Love for Sustainability” till “Love for Talent”

Det talas mycket om den viktiga roll som hållbarhet kan spela i din verksamhet. COP26-mötet i Glasgow i slutet av förra året var bara ett exempel på hur viktigt det är för myndigheter, privata företag och individer att minska sin klimatpåverkan.

Det som är mindre känt är dock hur hållbarhet kan ge konkurrensfördelar. För leverantörer av tjänster relaterade till Facility Management ses till exempel hållbarhet inte längre som något som är ”trevligt att ha” – det är väsentligt. För att ligga steget före konkurrenterna förväntas verksamheter att konsekvent producera nya hållbara tjänster för att hjälpa sina kunder att uppnå deras mål för nettonollutsläpp.

Ett annat område där hållbarhet kan bidra är när det gäller att skapa ett positivt rykte för ett varumärke. Fördelen som detta skapar är särskilt påtaglig inom rekryteringsområdet. I allt högre grad är en verksamhets ESG-meriter starkt lockande för arbetssökande. Bland yngre är detta ännu mer uttalat. Enligt en nyligen genomförd Deloitte-undersökning är ”Klimatförändringar/miljöskydd” av största vikt för arbetare från generation Z och är anges ständigt bland de tre främsta orosmomenten för millenniegenerationen. Verksamma inom Facility Management har i allmänhet svårt att hitta bra personal och i och med att önskan att arbeta för ett hållbarhetsfokuserat företag ökar kan detta bidra till att behålla talang.

Men tal om ”orosmoment” kan omedelbart leda rekryterare och tjänsteleverantörer inom Facility Management in på ett negativt spår. Detta tankesätt måste genomgå en drastisk förändring. Hållbarhet handlar om mycket mer än att bara förebygga en miljöapokalyps och rekrytering ska inte heller behandlas på liknande pessimistiska sätt. Det är dags att lägga ner kriget om talangerna, med dess konfliktkonnotationer och någon som ”förlorar”. Använd hållbarhet för att visa din “Love for Talent” i stället.

Hur kan du lägga till värde?

Att använda hållbarhet för att omforma organisationens inriktning i form av “Love for Talent” innebär att tänka om när det gäller hur det pratas om att attrahera medarbetare. Inrikta inte er rekrytering på att kryssa i rutor och uppfylla uppsatta kriterier – gör det tydligt att ni letar efter medarbetare som verkligen kan ge mervärde – i alla delar av verksamheten, men särskilt när det gäller era ESG-meriter.

Gör arbetsplatsen till en plats där medarbetarna ser fram emot att vistas. Gartner förutspår att år 2026 kommer 60 procent av de stora företagen att utnyttja totalupplevelse för att omvandla sina företagsmodeller så att de uppnå högre påverkannivåer för kunder och medarbetare. Leverantörer av anläggningstjänster kan börja planera redan nu för hur de ska stödja kundernas hållbarhetsmål. Det kan ske i form av ökad komfort, hälsa och produktivitet genom en strategi för totalupplevelse inom anläggningen. Genom att engagera anställda och uppmuntra dem att öka värdet och gå längre än sina minimikrav kan företag frigöra nya innovativa tillvägagångssätt för sina ESG-mål.

Hyperautomation kan också spela en dubbel roll för att främja hållbarhet och visa exakt hur medarbetare kan tillföra värde till en organisation. Begreppet hyperautomation (eller automation, i allmänhet) kan göra arbetarna oroliga för att robotar ska ta över deras jobb. Men hyperautomation kräver fortfarande talangfulla personer och kreativa sinnen. I stället för att leda till jobbförluster kan det frigöra anställda från att arbeta med manuella uppgifter så att de kan fokusera på att verkligen tillföra mervärde. Inom hållbarhetsområdet kan detta innebära att personliga värderingar och företagsvärden sammanfaller på oförutsedda sätt.

Hyperautomation kan också ha enormt positiva effekter på en byggnads hållbarhet på andra sätt. Ineffektivitet kan analyseras direkt, relevanta åtgärder kan implementeras enligt anslutna algoritmer och begränsningar kan bearbetas automatiskt. Detta gör det möjligt för byggnader att undvika oupptäckta ökningar av energiförbrukningen, tillsammans med andra negativa effekter relaterade till hållbarhet. Ett annat exempel på de positiva effekter som hyperautomation kan ha på era hållbarhetsinitiativ är den automatiska schemaläggningen av resurser, som till exempel kan minska körsträckan för bilar med upp till 15 procent, vilket leder till stora minskningar av koldioxidutsläpp samt ökad kapacitet.

Parallellt med implementeringen av hyperautomatiserade processer anser nästan alla (96 procent) företag att deras anställda spelar en viktig roll för att förbättra företagens övergripande hållbarhetsframtoning. Att anställa och behålla topptalanger kräver ömsesidighet. Hur kan ett företag hjälpa sina medarbetare, hur kan samma medarbetare tillföra mervärde till företaget och hur kan de arbeta tillsammans för att uppnå hållbara mål?

Dela med dig av kärleken

Att omfamna hållbarhet ger betydande företagsfördelar som kommer att fånga potentiella medarbetares uppmärksamhet. I strävan efter “Love for Talent” måste företagen göra sig så attraktiva som möjligt för nya medarbetare – och hållbarhet är ett sätt att göra det.

Hållbarhet är ett bra sätt att förstärka ditt varumärkes rykte. Till exempel visade IWFM:s hållbarhetsenkät 2021 att 80 procent av de svarande tjänsteleverantörerna hade kunder som antingen förberedde eller redan hade fastställt koldioxidminskningsmål. Medarbetarna delar i stort dessa mål.

Dessutom är hållbar verksamhet ett bra sätt att uppmuntra externa investeringar på. Mellan 2016 och 2020 ökade investeringarna med hållbarhetstema med häpnadsväckande 605 procent. Hållbarhet kan förbättra ert varumärke och resultat – och de är båda enormt kraftfulla faktorer när det gäller att locka till sig nya talanger.

Ambition är inte detsamma som utförande

Trots allt prat om hållbarhet är det viktigt att vara medveten om att ord inte säkerställer att ett företag uppfyller sina ESG-mål – åtgärder kommer att krävas. Hyperautomationslösningar som de som utvecklats av Planon gör din miljöpåverkan mätbar, förutsägbar och till och med planerbar. De visar hur din organisation bidrar till hållbarhet.

Se inte rekrytering som ett krig. Använd hållbarhet och din kärlek till planeten för att vinna “Love for Talent” i stället.

Är du intresserad av att lära dig mer om de fördelar som hållbarhet kan ge din organisation? Läs den här rapporten ”Tio skäl till varför tjänsteleverantörer bör fokusera på hållbarhet” för att ytterligare undersöka hur du kan säkra affärstillväxt och få konkurrensfördelar.

Om författaren

Nush Cekdemir | Director International Sales

Nush Cekdemir är internationell försäljningschef på Planon. Han har lång erfarenhet av strategisk säljledning gällande tekniklösningar och av att översätta dessa till strategiska affärsbehov. Nush använder sin djupa förståelse för kunders integrerade Facility Management-verksamhet för att utveckla deras verksamhet och ge råd om hur deras företag kan konkurrera mer effektivt.

Fler inlägg av Nush Cekdemir

Dela den här artikeln