Office buildings managed with integrated sustainability solution

IoT:s viktiga roll i att uppnå hållbara byggnader

Världen över ökar uppmärksamheten kring hållbarhet, med rätta. Många organisationer funderar allt mer på vilken roll de kan, och bör, spela i att uppnå hållbarhetsmål, vilket leder till att de ser över sina fastigheter. Fastighetshantering har fokus på att underhålla, förbättra och anpassa fastigheterna för att stödja organisationens mål – och har därmed en viktig roll i att sätta upp, mäta och uppnå hållbarhetsmålen för verksamheten.

Det underliggande syftet med hållbar fastighetshantering är att minska påverkan på miljön samt förbättra hälsan, välbefinnandet och produktiviteten hos byggnadens användare, både nu och i framtiden.

I det här blogginlägget diskuterar vi vilken positiv påverkan hållbar fastighetshantering kan ha på både den fysiska och den sociala miljön, varför det är mer brådskande än någonsin tidigare samt vilken roll IoT (sakernas internet) har i att säkerställa att hållbarhetsvisionen lyckas för organisationer världen över.

Hållbarhet: En brådskande faktor

Olika källor är överens om att uppskattningsvis 40 % av organisationers koldioxidutsläpp och över 50 % av elförbrukningen kommer från deras byggnader. Sammanlagt 80 % av energiförbrukningen under en byggnads livscykel är ett resultat av byggnadens driftsenergi. (Using Data to Drive Workplace Innovation and Sustainability, rapport, Frost & Sullivan, 2022). Det här skapar möjligheter att maximera prestandan hos tillgångar såsom uppvärmning, VVS-enheter, belysning, maskiner och IT-system samt även att öka effektiviteten hos byggnadsanvändarna själva. Att uppnå komfortförhållanden är inte endast en fråga om att öka belysningsnivåerna eller justera temperaturer som svar på oönskade temperaturer i byggnaden. Det handlar snarare om att hitta de optimala tillstånden och att identifiera den psykologiska grunden till hållbara beteenden.

Frost & Sullivan (2022) menar att ”hållbarhet kommer att vara ett av de stora särdragen under kommande år för alla typer av verksamheter”. Av flera olika anledningar, inklusive en önskan om en grön återhämtning från pandemin, är det nu uppenbart att efter årtionden av överläggningar är eran av brådskande hållbarhet officiellt här.

Hållbara byggnader och IoT

Brådskan är kanske här men vi kan inte spåra förändringar och förbättringar inom hållbarhetsinitiativ om vi inte har data. I takt med att fler och fler företag inser fördelarna med att ha en hållbarhetsagenda inser de även att det för att spåra framgångar krävs verkliga data från människor, enheter och tillgångar. Dessa data gör att det går att skapa KPI:er utifrån uppsatta mål. Det är även viktigt att ha bra sätt att rapportera data som kan hjälpa förvaltare fatta de bästa besluten.

I dagens byggnader har teknik och data blivit av stor vikt för att hjälpa företag upptäcka verkliga möjligheter. IoT-teknik spelar en stor roll i att leverera sådana data. Användningsfall rörande Facility Management såsom utrymmesbeläggning, rumstillgänglighet, tillgångshantering, underhåll med mera kan medföra stora risker för organisationer om det finns okända faktorer. Riskerna inkluderar oväntade kostnader, dåligt nyttjande av rum, felaktig tillgångshantering och allmänna avbrott i den dagliga verksamheten.

Alla fastighetsansvariga bör i dagsläget vara medvetna om att ovanstående risker är relaterade till en organisations koldioxidavtryck, det vill säga förlorad effektivitet för människor eller byggnadstillgångar innebär förlorad hållbarhet! Tack vare teknik och datavisualisering elimineras gissningarna, vilket gör att fastighetsansvariga kan göra välgrundade val som förbättrar hållbarheten för byggnader och användarnas beteende.

En IoT-plattform är nyckeln till framgång. Genom att ansluta programvara, enheter och sensorer till ett integrerat system får förvaltare visualisering i realtid samt möjlighet att övervaka varje aspekt av byggnaden med tydliga verksamhetsinsikter. Förvaltare får inte bara data för att fatta bättre beslut och rapportera om resultaten, de får även hjälp genom att snabbt kunna reagera på eventuella problem och därmed optimera energiförbrukningen, utrymmesanvändningen, säkerhetsåtgärder, tillgångshanteringen med mera.

Till exempel kan företag ansluta en IoT-plattform såsom Axonize till sitt system för rumsbokning och få realtidsdata angående hur rummet används från sensorerna. Genom att analysera den informationen kan de optimera sina delade arbetsytor. Med hjälp av IoT-teknik kan organisationer minska driftskostnader och utrymmesbeläggningen trots en stor variation i beläggningen, som vi till exempel upplever nu i och med covid-19. Dessutom kan organisationer med hjälp av en IoT-plattform kontinuerligt övervaka kvaliteten på inomhusluften baserat på syre, luftfuktighet och temperatur i alla byggnader med en instrumentpanel. När de här rumsparametrarna analyseras och optimeras blir byggnaderna mer miljömässigt hållbara och även hälsosammare och säkrare för människorna som vistas där.

Framtiden för hållbarhet och IoT

Våra liv blir allt mer komplicerade i den här nya eran. Men tillsammans med komplexiteten kommer även fler möjligheter att göra skillnad – inom såväl sociala, miljömässiga och myndighetsmässiga aspekter av organisationen. Trenden mot digital, smart och intuitiv teknik förändrar vårt sätt att använda data för att optimera resurser och digitalisera våra byggnader, våra användaråtgärder och vår miljö. IoT gör framsteg för att förbättra användningen av enheter och system, med hållbarheten i fokus. Forskare har uppskattat att vid år 2025 kommer IoT ha en ekonomisk påverkan värd 11,1 biljoner USD. På en global skala blir organisationer snabbt medvetna om att de kan använda IoT för att uppnå sina hållbarhetsmål, från att förbättra byggnadsanvändarnas välbefinnande till att hjälpa hela planeten.

Det här stödet ger Planon och Axonize

I flera år har Planon erkänts som en stark global ledare inom IWMS (Integrated Workplace Management System). Nu när Planon nyligen förvärvat Axonize har deras vision om att möjliggöra digitalisering för företag med fastigheter och ökad hållbarhet mognat på allvar. Visionen om att hjälpa byggnadsägare och användare minska miljöpåverkan och förbättra välbefinnandet och produktiviteten är nu en verklighet.

Axonize är specialiserade på att föra IoT-datainsamling och analyskapacitet till kontor och byggnader med en IoT-plattform som möjliggör enkel konfiguration utan programkod. Lösningen erbjuder direkt anslutning till smarta enheter och andra datakällor, som matas in i Planons plattform. Förvärvet ökar Planons förmåga att samla in data från IoT och digitala tvillingar i hela fastighetsmiljön. Sådan här datainsamling hjälper organisationer att förbättra sin övervakning av byggnader och ger även stöd till ett stort antal nya användningsfall som förlitar sig på betydelsefulla tillgångsdata, till exempel predikativt underhåll.

Vill du veta mer om vilken roll en IWMS-lösning såsom Planon Universe kan ha i att öka innovationer och hållbarheten på arbetsplatsen? Läs den här nya branschrapporten från Frost & Sullivan. Få mer information om partnerskapet mellan Axonize och Planon i ett av våra senaste pressmeddelanden och upptäck vårt kombinerade erbjudande på vår marketplace.

Om författaren

Donna Perlstein | VP Marketing (Axonize)

Donna är marknadschef på Axonize, en IoT-plattformslösning som nyligen har förvärvats av Planon. Donna har över 17 års erfarenhet av strategisk marknadsföring och varumärkesbyggande på flera globala företag. Under de senaste fyra åren har hennes fokus varit på organisationer som är intresserade av att förvandla sina fastigheter till smarta byggnader. Hon är särskilt entusiastisk över IoT:s roll för att uppnå hållbara byggnader.

Dela den här artikeln