People meeting in the green office

Sammanför byggnader, människor och processer

Vad vi gör

Vi levererar marknadsledande lösningar för smart och hållbar fastighetshantering. Vi anser att byggnadsanvändare, ägare och tjänsteleverantörer förtjänar högkvalitativa upplevelser som är bättre integrerade.

Vi anser att dina informationshanteringssystem endast kan generera mervärde om de levererar högkvalitativ information. Om denna information dessutom härstammar från integrerade lösningar kan den bidra till att skapa mätbara förbättringar i affärsprocesserna.

Våra avancerade funktionsuppsättningar kopplar samman byggnader, människor och processer genom att eliminera datasilor och inkorporera lösningarna i en gemensam informationsplattform. Vi reducerar den komplexitet som avvikelser i flera oberoende system för med sig och ser därmed till att alla intressenter får tillgång till användbara och meningsfulla insikter.

Vår ledande digitala plattform för Smart Sustainable Building Management tillhandahåller:

  • en central plattform som underlättar fastighetsdriften för alla berörda parter: ägare, byggnadsanvändare och tjänsteleverantörer
  • ett integrerat datautbyte mellan byggnadsmaskinvara (OT) och de som använder och hanterar denna maskinvara
  • sömlös integrering med en rad verksamhetskritiska program och tekniker
  • ett ekosystem av sammankopplade lösningar från olika leverantörer med Planon som den centrala integreringsplattformen
  • de nödvändiga verktygen för att skapa en hållbar och koldioxidneutral framtid för världens alla byggnader.

Våra flerspråkiga lösningar har omfattande funktioner och bygger på den mest avancerade molnbaserade tekniken. De utgår från en enskild datakälla och är integrerade i utformningen. På så sätt kan du enkelt och när som helst skala och utöka fastighetstekniken (PropTech) du föredrar mellan olika domäner. Detta skapar dessutom maximal medarbetaracceptans och -användningsgrad.

Vår standardiserade ”Accelerator” för bästa praxis, som dessutom är enkel att anpassa, reducerar tidsåtkomsten, utgifterna och arbetsinsatsen under implementeringsprocessen, samtidigt som den lägger grunden för framtida tillväxt. Du kommer att kunna dra nytta av erfarenhet, kunskap och marknadsstandarder som kombinerats i en framtidssäkrad lösning som utvecklas med din verksamhet.